[5]  3 KYU

 

 1. Kotegaeshi Undo
  Sankyo Undo
  Nikyo Undo
  Tekubikosa Undo
  Hanmi-Gyakuhanmi Undo
  Ushirotori Undo
  Ushiro Ryotetori Zenshin Undo
  Ushiro Ryotetori Koshin Undo

 2. SHIKKO (4 forwards, 4 backwards)

 3. Jo with Jo:
  Shomenuchi, Yokomenuchi, Joden Yokobarai, Douchi, Ashiuchi

 4. Katatedori Kokyunage Irimi
  Katatedori Kokyunage Tenshin (change hand)
  Yokomenuchi Kokyunage (tobikomi)
  Katatedori Shihonage (irimi/tenshin)
  Yokomenuchi Shihonage: (i-i, i-t, t-i, t-t)
  Ryotedori Zemponage
  Ushirodori Zemponage

 5. Tantodori:   Tsuki Koteoroshi

 6. Bokkendori: Shomenuchi Kokyunage