[6]  2 KYU

HITORIWAZA

 1. SHOMENUCHI with one hand
  a) move BOKKEN vertically
  b) SHOMENUCHI with one hand
  c) move BOKKEN horizontally
  d) cut horizontally forwards

 2. SHIKKO (forwards, backwards, tenshin)

KUMIWAZA

 1. Zagi:
  SHOMENUCHI IKKYO (irimi/tenshin)

 2. KATADORI IKKYO (irimi)
  KATADORI NIKYO (irimi)
  KATADORI SANKYO (irimi)
  KATADORI YONKYO (irimi)
  YOKOMENUCHI KOKYUNAGE IRIMI
  SHOMENUCHI IKKYO (irimi/tenshin)
  USHIRO RYOKATADORI KOKYUNAGE
  USHIRO RYOKATADORI ZENPONAGE

 3. Jodori:
  TSUKIKAESHI
  TSUKI ZENPONAGE

 4. HITORIGAKE (one person attacks)