[3]  4 KYU

HITORIWAZA

 1. Jo Aiki Taiso:
  Funakogi Undo
  Ikkyo Undo
  Tenshin Undo
  Zengo Undo
  Happo Undo

 2. Mae Ukemi und Ushiro Ukemi
  ogni lato, 3 avanti, 3 indietro

KUMIWAZA

 1. Katatedori Ikkyo

 2. Tsuki Ikkyo

 3. Tsuki Koteoroshi

 4. Ryotemochi Koteoroshi

 5. Ushiro Ryotedori Zemponage

 6. Ushiro Katatedori Uragaeshi

 7. Ushiro Katatedori Ikkyo