[5] RYOKATADORI

LLLL RRRR LR LR LR

  1. ZENPONAGE

  2. KIRIGAESHI

  3. KOKYUNAGE (hikoki)

  4. SUDORI

  5. KOKYUNAGE (hinein drehen)

  6. NIKYO (irimi/tenshin)

  7. ZENPONAGE (Hand innen)

back to home