[9] TSUKI & KERI

  1. KOTEOROSHI tenshin

  2. IKKYO irimi

  3. KOTEOROSHI hantai tenshin

  4. MAEGERI catching leg

  5. MAEGERI

  6. MAWASHIGERI Chudan

  7. MAWASHIGERI Jodan

back to home