[19] TSUKI

  1. YOKOMENUCHI hanmi (Handfläche nach oben)

  2. ZENPONAGE

  3. SHOMENUCHI gyaku hanmi

  4. KUBIKIRI (Handfläche nach unten)

  5. YOKOMENUCHI uchi hantai

  6. UCHIWANAGE

  7. KAITENNAGE soto irimi

back to home