[21] TANTODORI 1

  1. TSUKI KOTEOROSHI

  2. TSUKI IKKYO

  3. SHOMENUCHI KOTEOROSHI

  4. SHOMENUCHI KOKYUNAGE

  5. YOKOMENUCHI SHIHONAGE

  6. TSUKI MENUCHI (mit Kontakt)

  7. TSUKI MENUCHI
    (am Ende mit SANKYO im Stehen fixieren)


back to home