[1] KATATEDORI tenshin

LLL RRR LR LR LR LR

  1. KOKYUNAGE tenshin

  2. KIRIKAESHI

  3. ZENPONAGE

  4. KAITENNAGE uchi

  5. IKKYO

  6. YONKYO

  7. NIKYO last fixing

back to home