[2] USHIRO KATATEDORI

LLL RRR LR LR LR LR

  1. URAGAESHI

  2. ZENPONAGE (tenbin)

  3. KOTEOROSHI I

  4. IKKYO

  5. SANKYONAGE

  6. KOTEOROSHI II (throw)

  7. SHIHONAGE

back to home