[21] TANTODORI 1

  1. TSUKI KOTEOROSHI

  2. TSUKI IKKYO

  3. SHOMENUCHI KOTEOROSHI

  4. SHOMENUCHI KOKYUNAGE

  5. YOKOMENUCHI SHIHONAGE

  6. TSUKI MENUCHI (mit Kontakt)

  7. TSUKI MENUCHI
    (finishing with SANKYO, fixing while standing)


back to home