[1] KATATEDORI TENSHIN

SSS DDD SD SD SD SD

  1. KOKYUNAGE tenshin

  2. KIRIKAESHI

  3. ZENPONAGE

  4. KAITENNAGE uchi

  5. IKKYO

  6. YONKYO

  7. NIKYO (ultima fissare)

back to home