[2] USHIRO KATATEDORI

SSS DDD SD SD SD SD

  1. URAGAESHI

  2. ZENPONAGE (tenbin)

  3. KOTEOROSHI I

  4. IKKYO tenshin

  5. SANKYONAGE

  6. KOTEOROSHI II (lancio)

  7. SHIHONAGE

back to home