[14] ZAGI RYOTEDORI

SD SD SD SD SS DD SD

 1. KOKYUNAGE I (mano sopra polso)

 2. KOKYUNAGE II (mano sotto polso)

 3. KOKYUNAGE III (inoltrare)

 4. KOKYUNAGE IV
  (laterale, 2 volta uke in piedi)

 5. KOKYUNAGE V (hakucho no mizumi)
  USHIRODORI ZENPONAGE

 6. KOKYUNAGE V (hakucho no mizumi)
  USHIRODORI ZENPONAGE

 7. SHIHONAGE
  a) alzandosi
  b) in piedi

back to home