[21] TANTODORI 1

  1. TSUKI KOTEOROSHI

  2. TSUKI IKKYO

  3. SHOMENUCHI KOTEOROSHI

  4. SHOMENUCHI KOKYUNAGE

  5. YOKOMENUCHI SHIHONAGE

  6. TSUKI MENUCHI (contatto)

  7. TSUKI MENUCHI (ultima fissare)


back to home